Về Topily.vn

Topily.vn là trang thông tin cộng đồng chia sẻ thông tin hữu ích và chính xác tới độc giả. Mục tiêu của Topily là xây dựng nội dung dựa trên mô hình UGC (User Generate content) và UGT (User Generate Traffic) tức là người dùng xây dựng nội dung và người dùng xây dựng lượng truy cập tới website. Bên cạnh đó, Topily là nơi các các bạn cộng tác viên rèn luyện kỹ năng viết và làm marketing online. Ban quản trị Topily đóng vai trò vận hành hệ thống, tối ưu hóa hệ thống, đánh giá bài viết, định hướng bài viết và tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc đặt quảng cáo. Lợi nhuận từ quảng cáo sẽ được chia hợp lý tới các tác giả và đội ngũ vận hành.

Chọn định dạng bài viết
Bài Viết
Bài viết dạng chuẩn
Danh Sách
Danh sách được xếp hạng sẵn 1->10
Danh Sách Ngược
Danh sách dạng đánh số ngược 10 -> 1
Danh Sách Mở
Đăng tải danh sách các item cùng với chức năng bình chọn item tốt nhất
Danh Sách Đã Xếp Hạng
Bình chọn mở để quyết định item tốt nhất
Video
Nhúng Youtube